Home / אתרים בתחום

אתרים בתחום

אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל

כל זכות – פורטל העוסק בזכויות ילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם

קול הזכויות – מימוש זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים

אפי – אספרגר ישראל

הבית של רויטל – ליווי משפחות עם ילדים על הספקטרום

עמותת אתגרים – מקדמת ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים באמצעות ספורט אתגרי.

אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

עזרו לאיימי ואורי – הבלוג של אמא של איימי ואורי

בית ליאור – המרכז ללימוד טיפול התנהגותי aba

כתיבת תגובה

תפריט נגישות