Home / זכויות / זכויות להורים לילדים אוטיסטים

זכויות להורים לילדים אוטיסטים

לאוטיסטים יש זכויות במוסדות וארגונים שונים, המקנות להוריהם הנחות והטבות.

אז מה ההטבות שמגיעות לילדיכם?

 

 

הנחה בארנונה

גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

יש לפנות לרשות המקומית להסדרת ההטבה.

 

היעדרות מעבודה לצורך טיפול בילד אוטיסט

הורה לילד אוטיסט רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה על חשבון ימי מחלה לצורך סיוע לילד (קטין או בגיר).

בנוסף, רשאי ההורה להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר.​

מי זכאי להטבה?

מי שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק והוא הורה או אפוטרופוס או הורה אומנה לילד או לבוגר עם מוגבלות קבועה שנמצא בחזקתו, והזכות להיעדרות מהעבודה באותו יום לא נוצלה על ידי ההורה השני.​

איך מקבלים את ההטבה?

על העובד לפנות ישירות למעסיק לצורך מימוש הזכאות.

המעסיק רשאי לבקש מהעובד הצהרות ואישורים רלוונטיים.

 

השמה במעונות יום שיקומיים

איך מקבלים את ההטבה?
יש לפנות לעו"סית ברשות שבה אתם גרים שמטפלת בהשמה במעון יום שיקומי

 

חונך, חוגים, נופשונים וקבוצות חברתיות

איך מקבלים?
יש לפנות לעו"סית ברשות שבה אתם גרים שמטפלת בילדים עם צרכים מיוחדים, ממנה תוכלו לקבל מידע לגבי חוגים מותאמים, קבוצות חברתיות ולברר לגבי חונך או חונכת שיגיעו לביתכם.

 

תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב

ילדים אוטיסטים יכולים לקבל תג חניית נכים עקב הסיכון שהם עלולים להיקלע אליו בקרבת כביש.

איך מקבלים את התג?

מגישים בקשה לתג חניה לנכה באתר משרד התחבורה. יש לצרף מסמכים רפואיים המאשרים את האוטיזם.

 

נקודות זיכוי במס הכנסה

הורים לילדים המקבלים קצבת ילד נכה זכאים לשתי נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה.

איך מקבלים את ההטבה?

מומלץ לפנות לחשב השכר בחברה באם אתם שכירים, או לרואה חשבון / יועץ המס שלכם במידה שאתם עצמאיים לוודא שהנקודות ניתנות לכם.

 

פטור מאגרות בעד שירותים רפואיים בקופ"ח

ילדים אוטיסטים זכאים לפטור מתשלום בעבור שירותים רפואיים בקופות החולים.

הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של הזכאים. בדקו כי אינכם משלמים את האגרה בעבור ילדיכם.

 

הטבה ברשות המים

כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך

איך מקבלים את ההטבה?

הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים את הנתונים. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

 

פטור ממס על משיכה מוקדמת של קופות גמל

הורים לילדים אוטיסטים זכאים לפטור, בתנאי שהנכות התגלתה אחרי פתיחת קופת הגמל.

איך מקבלים את ההטבה?

מול החברה שאצלה פתחתם את הקופה. אם יש לכם סוכן ביטוח הוא יוכל לטפל בזה.

 

הנחה במס רכישה

הורים לילדים אוטיסטים זכאים להנחה במס רכישה בגין רכישת דירה למגורים או על קרקע לבניית דירת מגורים, לפי תקנות מס שבח מקרקעין.

שימו לב – ההנחה ניתנת פעמיים בלבד במהלך חייו של ילדכם (כלומר אם תנצלו אותה פעמיים, לילדיכם לא תועמד עוד ההטבה).

איך מקבלים את ההטבה?

יש לפנות ללשכת מיסוי מקרקעין.

במידה שעורך דין מטפל ברכישת הנכס, הוא יוכל לטפל גם בהנחת המס.

 

סיוע במימון שיפוצים בדירה

איך מקבלים את ההטבה?

ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי.

לבירור הזכאות להטבה על המבוטח לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

 

הנחה בחשמל

ההטבה: 50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים

לא כל מקבלי גמלת ילד נכה זכאים להנחה זו, אלא רק ילדים שהוכרו ומקבלים קצבת תלות בזולת. הביטוח הלאומי שולח הודעה לזכאים להטבה.

איך מקבלים את ההטבה?
ההנחה ניתנת לכם ללא כל פעולה מצדכם וזאת לאחר שהביטוח הלאומי העביר לחברת החשמל את פרטיכם כזכאים.

 

מצאתם טעות בכתבה? עדכנו אותנו בתגובות ונבדוק

 

About גלי כרמלי שרים

גלי כרמלי-שרים עוסקת בכתיבה מאז שלמדה אותיות מורה ליוגה, מנחת מדיטציה ו-NLP. נציגת הורים בוועדות זכאות ואפיון של משרד החינוך. בעברה עיתונאית ועורכת באתרי אינטרנט. בוגרת לימודי קולנוע. מייסדת אתר שוקולד כחול. נשואה לדורון, איש מחשבים וטייס אמא גאה של לוטוס-רן, יהונתן ושרון-לוקאס כולנו היפראקטיביים (בכייף שלנו), וחלקנו אוטיסטים

כתיבת תגובה

תפריט נגישות