Home / מהו אוטיזם

מהו אוטיזם

אוטיזם הינו תסמונת נוירולוגית הבאה לידי ביטוי בקשיים בתקשורת – קושי ביצירת קשר, קושי בהדדיות, קושי בניהול שיחות ובמקרים רבים אף קושי בשימוש בשפה ועוד.

אוטיזם מוגדר כספקטרום נרחב שבו אנשים וילדים עם אוטיזם עשויים להתנהג באופנים דומים במקרים מסויימים ולהתנהג באופן שונה לחלוטין, וכמאמר המשפט – ראית אוטיסט, ראית אוטיסט. אמנם נהוג לקטלג אנשים עם אוטיזם לפי "רמה" ו"תפקוד", ואולם אין תפקודים שההגדרה שלהם ברורה. לדוגמא – אדם עם אוטיזם שאינו מדבר, אינו חסר בהכרח את היכולת להסביר את עצמו, ואולם ייתכן שהוא נמנע מלעשות זאת מסיבות שונות.

גם כיום, ולמרות העלייה המתמדת במספר המאובחנים, הסיבות להיווצרות המבנה הנוירולוגי המיוחד של האוטיסטים אינן נהירות וגם הגנטיקה לא יודעת להסבירו. כיום יש דיעה רווחת כי מדובר בפראגנטיקה.

One comment

כתיבת תגובה

תפריט נגישות