Home / אתרים בתחום

אתרים בתחום

הבית של רויטל – ליווי משפחות עם ילדים על הספקטרום

עמותת אתגרים – מקדמת ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים באמצעות ספורט אתגרי.

מציעה חוגי שייט, ריצה ואופניים לילדים על הספקטרום האוטיסטי

עזרו לאיימי ואורי – הבלוג של אמא של איימי ואורי

בית ליאור – המרכז ללימוד טיפול התנהגותי aba

קול הזכויות – מימוש זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים

כל זכות – פורטל העוסק בזכויות ילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם

אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים