Home / מיזמים

מיזמים

עוצמת הרצף – מיזם של אוטיסטים למען אוטיסטים

עוצמת הרצף לוגו

לפני שנתיים החליטו אהוד שפייזר ושקד נתן, שני צעירים על הרצף האוטיסטי, שנמאס להם להמשיך לקבל את המצב כמו שהוא והחליטו לפעול כדי לשנות. כשאני אומרת לקבל את המצב אני מתכוונת להגדרה כוללת ליחס שאליו זוכים אנשים על הספקטרום. "מצרכים שהכרתי אצל אנשים, הרגשתי שהחברה פוסחת עליהם, שהם לא מקבלים ...

Read More »

תפריט נגישות