Home / Tag Archives: קצבת ביטוח לאומי ילד אוטיסט

Tag Archives: קצבת ביטוח לאומי ילד אוטיסט

גמלת נכות לילדים אוטיסטים

ילדים שאובחנו על הרצף באבחון רשמי, וצוין כי האבחון עומד בקריטריונים לאבחון של ה-DSM (ספר האבחנות האמריקאי) זכאים לקצבת ילד נכה המשולמת על-ידי הביטוח הלאומי. הכרה של הביטוח הלאומי חיונית גם להשמה בגנים שיקומיים. התנאים הבסיסיים לקבלת קצבת נכות הם להיות בן/בת של תושב ישראלי, שהייה בישראל ומגורים בבית המשפחה. ...

Read More »

תפריט נגישות