Home / Tag Archives: קצבת נכות

Tag Archives: קצבת נכות

קצבאות הנכים והדיסריגארד עודכנו

דיסריגארד

החודש עודכנו קצבאות הנכות – קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים וקצבאות נכות לילדים. העדכון עומד על 9.82%. העדכון מגיע לאחר הקפאה בעליית קצבאות הנכות מאז ינואר 2020 – וזאת על אף עלייה בשכר הכללי במשק ב-12.5%. בהתאם לכך, עודכן גם הדיסריגארד (חוק לרון) מ-5,300 שקל ברוטו לחודש ל-5,962 שקל ...

Read More »

גמלת נכות לילדים אוטיסטים

ילדים שאובחנו על הרצף באבחון רשמי, וצוין כי האבחון עומד בקריטריונים לאבחון של ה-DSM (ספר האבחנות האמריקאי) זכאים לקצבת ילד נכה המשולמת על-ידי הביטוח הלאומי. הכרה של הביטוח הלאומי חיונית גם להשמה בגנים שיקומיים. התנאים הבסיסיים לקבלת קצבת נכות הם להיות בן/בת של תושב ישראלי, שהייה בישראל ומגורים בבית המשפחה. ...

Read More »

תפריט נגישות